AVK (Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR) připravuje ve spolupráci s ČVUT Praha čtyřsemestrální kurz pro kabeláře. Vznik tohoto projektu byl inspirován zejména dvěma důvody. Prvním je nedostatek vysoce kvalifikovaných spolupracovníků v našem oboru, kteří mají komplexní pohled na kabely jako takové, jejich využití, výrobu, logistická specifika a prokazování shody (zkoušení a certifikace). Druhým důvodem je to, že současné univerzitní školství v ČR a SR nevychovává odborníky s tímto spektrem znalostí pro kabelářský obor. V případě kladných ohlasů bude naším cílem i příprava podkladů a očekávaných témat ze strany průmyslu pro opětovné založení akreditovaného univerzitního programu.

Startujeme 2. března 2023

První semestr kurzu, určeného především pro stávající zaměstnance členských organizací AVK, bude zahájen slavnostní imatrikulací 2. 3. 2023 a podle zpracovaného vzdělávacího plánu potrvá do 2. 6. 2023.
Kurz je čtyřsemestrální s řádným průběžným prověřováním znalostí z jednotlivých předmětů a bude ukončen závěrečnou prací studenta (zadanou jeho vysílající organizací) na úrovni bakalářské práce. Kurz není v této fázi akreditován jako univerzitní vzdělávání, a proto jeho úspěšné absolvování bude doloženo diplomem/osvědčením vydaným AVK. Pokud se však vybrané předměty budou shodovat s předměty akreditovanými na ČVUT, budou za stanovených podmínek uznány i pro případné studium standardního studijního programu na dané fakultě. Forma kurzu bude z důvodu optimalizace časové náročnosti kombinovaná – tj. částečně formou prezenční a částečně distančně prostřednictvím Microsoft Teams.

Kabelářský obor se neustále rozvíjí a je perspektivní

Vzhledem k tomu, že jde o projekt, který pořádá AVK v prvním cyklu především pro své členy, bude kladen také důraz na zpětnou vazbu. A to jak lektorů tak i garantů jednotlivých neakreditovaných předmětů. Cílem je také naplnění očekávání vysílajících organizací – kabeloven, které jsou členem AVK. Organizátoři kurzu jsou připraveni udělat maximum pro to, aby byla vytvořena možnost vzdělání v kabelářském oboru, který je svým způsobem nestandardní a bere si z běžně vyučovaných specializací jen část. V oboru, který se pro celou společnost ukazuje stále více jako velmi dynamický a perspektivní a na který se v českém i slovenském vzdělávacím systému prakticky zapomnělo.

Náročně, zodpovědně a efektivně

Studium bude pro účastníky možná náročné, ale také rozhodně osobně prospěšné.
Přejeme všem účastníkům nezdolné odhodlání a pevné nervy k úspěšnému zvládnutí studia. Vysílajícím organizacím pak, aby se jim prostředky vynaložené do vzdělání svých zaměstnanců efektivně, rychle a několikanásobně vrátili, a těšíme se na nadcházející spolupráci se všemi zúčastněnými.

Ing. Miroslav Tesař
koordinátor procesu vzdělávání AVK

[email protected]

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat