Vážení čtenáři, děkuji za Váš zájem o kabelářský průmysl. Shrnuji zásadní události začátku roku 2020.

Varujeme před nekvalitními výrobky

AVK zachytila při monitoringu kvality trhu s kabely v minulém měsíci další nekvalitní výrobky od výrobce UNAL CABLE Turecko (CYKY), které distribuuje společnost Global Elektro – Martin Kňap v Čechách, a výrobek H05 VV-F od výrobce MULTICAB ELECTRO Rumunsko, který distribuuje řetězec VEREX na Slovensku. Parametry měřených výrobků byly tak výrazně pod požadavky výrobkových norem, že musela AVK požádat o pomoc a účinný zákrok státní inspekční organizace ČOI a SOI. Samozřejmě všechna provedená měření byla verifikována nezávislými. Koncoví uživatelé by se měli vyhnout těmto produktům, aby si nezpůsobili potíže při revizích, užívání nové nebo rekonstruované instalace nebo při připojování spotřebičů běžné spotřeby. Jde o jejich vlastní bezpečnost, zdraví i majetkovou újmu v budoucnosti.

Více

Přijďte na konferenci o kabelech

ČVUT Praha a AVK se spolu s ostatními institucemi a partnery dohodli na participaci první konference „Kabely a kabelové systémy“. Konference má za cíl poskytnout účastníkům informaci o vývoji a trendech v kabelářském oboru a v jeho jednotlivých segmentech a pestrých aplikacích, přispět k propojení akademické půdy a průmyslové sféry při vývoji, inovaci a řešení společenských potřeb a v neposlední řadě připomenout, že se náš život bez kabelů neobejde protože „wireless řešení“ jsou stále v říši snů. Naplánujte si proto do kalendáře setkání s mnoha účastníky v Praze dne 1.DUBNA 2020.  Konference rozhodně nemá v úmyslu být aprílovým žertem a program najdete na webu AVK.

Více

CPR je stále v popředí pozornosti

Téměř rok trvající osvěta a také vzdělávání všech zainteresovaných osob ve vztahu k nařízení EU vydaném pod označením EN 50575 (tzv. CPR) neztrácí na své aktuálnosti. Ba právě naopak. Stavební trh se jimi bude zabývat stále detailněji a nároky na projektanty, instalační společnosti, revizní techniky i uživatele oprávněně porostou. Abychom vyšli všem zájemcům vstříc, připravila AVK spolu s Europacable celoevropskou osvětu, kterou naleznete v národním stále aktualizovaném odkazu: cpr.europacable.eu/cs, resp. cpr.europacable.eu/sk.
V jednom z příštích vydání Newsletteru vám také poskytnu výsledky srovnání znalostí CPR u našich odborníků v ČR a SR s celoevropským průměrem.

více

Draka Kabely, s.r.o., slavila 25 let a Elkond, a.s., rozšířil výrobkové portfolio

Komu by snad unikly bližší informace o rozvoji 2 členů AVK, doporučuji si prohlédnout Zpravodaj AVK, kde se blíže představili dva členové AVK. Mohu slíbit, že se postupně v každém měsíci dozvíte více o všech členech AVK. Přesvědčíte se sami, že každý člen AVK má co nabídnout z velmi pestrého a kvalitních sortimentu produktů i služeb.

více

Ing. Miroslav Trojan

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(0)
Odeslat