• banner

Oficiálne stránky Asociácie výrobcov káblov a vodičov Českej republiky a Slovenské republiky združujú najvýznamnejších výrobcov týchto produktov v regióne. Cieľom týchto stránok je informovať zákazníkov o činnosti asociácie a jej členoch. Zároveň Vám uľahčiť prístup k súvisiacim informáciám tohto odboru, napríklad dopočtům farebných kovov (vrátane ich histórie).

O nás
Kotácia kovov€/t
Cu5364,3
Al1739,8

Platnosť: 9. 12. 2019 - 13. 12. 2019
Pozrite sa na vývoj cien medi a hliníka
MB INGOT PREMIUM (AL)
Priemer 3. Q 2019152,60 USD
Codelco European Copper 98 USD, Aurubis Copper 96 USD
2019-

Aktuality

viac aktualít >

Značenie/označovanie káblov. Časť 1

Vychádzajúc zo základného rozdelenia káblov na silové (prenos elektrickej energie) a oznamovacie (prenos dát) vychádzajú aj pravidlá kódovania pre označovanie káblov, ktoré sa skladajú z kombinácie znakov a číslic. Ide… viac

CPR by již neměla být neznámou zkratkou

Co je za zkratkou CPR Zkratka CPR, z anglického Construction Product Requirement, vychází z Nařízení EU o stavebních výrobcích (305/2011), do kterých byly logicky zařazeny také kabely a vodiče. CPR (velmi zjednodušeně… viac

Podzimní novinky v AVK

V tomto podzimním souhrnu bych chtěl varovat před nekvalitními kabely na našich trzích, upozornit na velmi rozsáhlou kampaň Europacable a AVK týkající se důležitosti CPR a informovat o dalším členovi Asociace výrobců… viac