Autori:
Ing. Jana Sulová, Ing. Milan Daniš, VUKI a.s. Bratislava

Anotácia: Príspevok vysvetľuje značenie signálnych a optických káblov z hľadiska medzinárodných noriem a požiadaviek, ktoré je porovnávané so zaužívaným značením v bývalom Československu

Napriek tomu, že v oblasti vývoja a výroby káblov pracujeme už viac rokov, až pri spracovávaní tohto príspevku sme pochopili, že situácia v ich názvosloví často nebýva jednoznačná, v značení sú ešte väčšie nejasnosti.

V oblasti káblov, určených na prenos signálu je situácia navyše komplikovaná aj ich širokým sortimentom. Už pri samotnom názvosloví sa stretávame s pojmami signálne káble, oznamovacie káble, návestné káble, telekomunikačné káble a asi aj viacerými ďalšími. Navyše tu vstupuje aj možnosť použitia nemetalických káblov – optiky. Pre prvé metalické káble pre prenos signálov bola tiež snaha zjednotiť ich značenie v bývalom Československu pod gesciou názvoslovnej komisie. Napriek tomu sa v období do roku 1990 podarilo zjednotiť iba písmennú časť značky, ďalšie už nie (tabuľka 1).

tab. 1 – Značenie z minulosti pre čs. káblový priemysel pod gesciou názvoslovnej komisie– signálne a oznamovacie káble

1 2 3 4 5
Určenie kábla Typ vodiča Materiál izolácie Typ tienenia Materiál plášťa

P- párované
V- vysokofrekvenčné
S- signálne
T- telekomunikačné

C      Cu vodič
Al vodič

Neskôr
L- Cu lanko

Y- PVC
E- PE a kopolyméry
X- XPE
C – PE pena

K- netienený kábel
F- tienený kábel AlPET fóliou
O- tienený kábel opletením z Cu drôtov
S- tienený kábel opleterním z CuSn drôtov
J- tienený kábel AlPET fóliou + opleterním z CuSn drôtov

Y- PVC
E- PE a kopolyméry
X- XPE
H- LSZH, HFFR

 

Odtiaľto môžete poznať značenie koaxiálnych káblov (napr. VCCJY 50 alebo 75 ohmové), kde posledné číslo (napr. 7,25) je priemer nad izoláciou v mm, alebo káble PCEHY, kde je už ale použité písmeno H z medzinárodných predpisov ako všeobecné pre tienenie. V tejto kategórii sa pre štandardný sortiment viac presadili medzinárodné predpisy (tab. 2), takže všeobecná orientácia je lepšia a špeciálne typy sú spravidla vyrábané pre konkrétny účel, ktorý býva popísaný u každého výrobcu v katalógovom liste. Našťastie si tieto káble vzhľadom na napätia, pre ktoré sú určené, nevyžadujú revízie, pretože ich farebné rozlíšenie podľa plášťa nie je možné a všeobecne platí iba to, že káble s čiernym plášťom sú spravidla pre vonkajšie použitie a s farebnými pre interiéry.

tab. 2 – Značenie oznamovacích a signálnych vodičov (príklad JE-H(St)H 2x2x0,8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Základný typ Doplnkový údaj Materiál izolácie Konštrukčné zvláštnosti Materiál plášťa Prvky

Stočený prvok

Priemer jadra Stočený prvok Spôsob stočenia

A- vonkajší kábel
G- banský kábel
J- inštalačný kábel
Li- gumový, pohyblivé vedenie
S- zapojovací kábel

B- ochrana pred bleskom
J- ochrana voči indukcii
E- elektronika

Y- PVC
2Y- PE
O2Y-PE pena
6Y- FEP
H- LSZH, HFFR

(L)- Al páska
(ST)- tienenie kov. fólia
(K)- tienenie Cu páskou
C- Cu oplet
(Z)- oplet z oceľ. drôtikov

Y- PVC
2Y- PE
O2Y-PE pena
6Y- FEP
H- LSZH, HFFR

Počet stočených prvkov 1 – žila
2 – pár
v mm

St- štvorka do hviezdy
PiMF- tienený pár

Lg- stočené vo vrstvách
Bd- stočené v zväzkoch

 

Pomerne jednoznačná situácia je v oblasti optických káblov, ktoré sa označujú značkou skladajúcou sa z písmen a čísel vyznačujúcich typ konštrukcie, počty rúrok, počty vlákien, typy vlákien, tlmenie, vlnovú dĺžku a šírku pásma, príp. disperziu. Značenie je tvorené písmenovou a číselnou kombináciou znakov.

Význam písmen v značke vodiča

Prostredie:
A- vonkajšie prostredie
I – vnútorné káble

Typ plášťa

H – bezhalogénový vonkajší plášť
Y – PVC plášť
2Y – PE plášť
/L/2Y – laminovaný (vrstvený) plášť
/D/2Y – PE plášť s plastovou barier. Vrstvou
/ZN/2Y – PE plášť s integrovanými nekovovými ťahovými prvkami
/L//ZN/2Y – laminovaný plášť s integrovanými nekovovými ťahovými prvkami
/ZN/2Y – PE plášť s plastovou bariérou a integrovanými nekovovými ťahovými prvkami

Typ vlákna

E – monovidové vlákno
G – gradientné vlákno
S – vlákno so skokovou zmenou indexu lomu
K – vlákno so skokovou zmenou indexu lomu – poloplastové (PCS)

Duša kábla

S – kovový prvok v duši kábla
F – výplňová hmota na vyplnenie dutých priestorov

Vystuženie

b – vystuženie
bY – vystuženie s ochranným PVC obalom
b2Y – vystuženie s ochranným PE obalom

Vlnová dĺžka

B ≈ 850 nm
F ≈ 1300 nm (gradientné vl.) alebo 1310 nm (monomódové vl.)
H ≈ 1550 nm

Napr. A-DF(ZN)2Y 5x4E9/125 0,36F3,5 LG

1. písmeno A – vyznačuje kábel pre vonkajšie použitie
2. písmeno D – vlákna s voľnou sekundárnou ochranou, rúrka plnená
3. písmeno F – výplňová hmota na vyplnenie dutých priestorov
4. 5. 6. 7. Písmeno (ZN)2Y – PE plášť s integrovanými nekovovými ťahovými prvkami
1 – počet rúrok s vláknami
12   – počet vlákien v rúrkach
E – typ vlákien monovidové
9 – priemer jadra v μm
125 – priemer plášťa v μm
0,36 – tlmenie vlákien dB/km
F – vlnová dĺžka 1310 nm
3,5 – disperzia v ps/nm.km
LG – stáčané v polohách

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat