Uložení kabelů do hořlavých materiálů

Uložení kabelů do hořlavých materiálů

Stavební boom posledních let a s ním spojené širší použití unifikovaných typových projektů rodinných domů a na ně navazující využívání moderních stavebních materiálů s sebou přináší také nové požadavky na… viac
Koronavirus kabelářský obor nezastavil ani neomezil

Koronavirus kabelářský obor nezastavil ani neomezil

Vážení čtenáři, oslovuji vás pravidelně touto formou, abych vás informoval o dění v kabelářském oboru v uplynulém čtvrtletí. Dovolte tedy stručné podzimní shrnutí. Koronavirus kabelářský obor nezastavil ani… viac
Co tvoří náklady na kabely? Jsou kabely zkoušené třetí stranou dražší?

Co tvoří náklady na kabely? Jsou kabely zkoušené třetí stranou dražší?

Náklady na kabely jsou důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při plánování obchodních nebo průmyslových projektů. Znát faktory, které ovlivňují náklady na kabel je důležité, protože vám to umožní… viac
Hodnotenie kvality káblov s triedou reakcie na oheň B2ca na trhoch ČR a SR

Hodnotenie kvality káblov s triedou reakcie na oheň B2ca na trhoch ČR a SR

Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (tzv. CPR, Construction Products Regulation). Určuje podmienky uvádzania… viac
Značenie/označovanie káblov. Časť 1

Značenie/označovanie káblov. Časť 1

Vychádzajúc zo základného rozdelenia káblov na silové (prenos elektrickej energie) a oznamovacie (prenos dát) vychádzajú aj pravidlá kódovania pre označovanie káblov, ktoré sa skladajú z kombinácie znakov a číslic. Ide… viac
Kabely a vodiče v osobních automobilech

Kabely a vodiče v osobních automobilech

Skryté pod přístrojovou deskou, v prostoru motoru nebo jinde pod polstrováním, jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky norem (např.: ISO 6722 – Evropa, SAE – Severní Amerika, JASO-Asie) nebo specifických požadavků… viac
Iný pohľad na svet káblov

Iný pohľad na svet káblov

„Čo je také ťažké na výrobe jedného kábla?“ Túto otázku som si položila, keď som prvýkrát približne pred rokom a pol vstúpila na pôdu našej kabelárskej firmy. Veď je to len medené lanko, na ktorom je potiahnutá… viac
Označovanie výrobkoch

Označovanie výrobkoch

Táto časť prednášky obsahuje príklady, ako majú byť káble vyrábané podľa EN 50575 označované a čo všetko musí byť na štítkoch uvedené. Tiež sú uvedené legislatívne požiadavky na káble s triedou reakcie… viac
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

V tejto časti prednášky sa hovorí o dokumente Vyhlásenie o parametroch – Prohlášení o vlastnostech, ktorým výrobcovia deklarujú parameter trieda reakcie na oheň elektrických káblov.  Vyhlásenie o parametroch –… viac