Označovanie výrobkoch

Označovanie výrobkoch

Táto časť prednášky obsahuje príklady, ako majú byť káble vyrábané podľa EN 50575 označované a čo všetko musí byť na štítkoch uvedené. Tiež sú uvedené legislatívne požiadavky na káble s triedou reakcie… viac
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

V tejto časti prednášky sa hovorí o dokumente Vyhlásenie o parametroch – Prohlášení o vlastnostech, ktorým výrobcovia deklarujú parameter trieda reakcie na oheň elektrických káblov.  Vyhlásenie o parametroch –… viac
Skúšobné metódy pre jednotlivé triedy reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie

Skúšobné metódy pre jednotlivé triedy reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie

Obsahom je zoznam skúšobných metód pre jednotlivé triedy reakcie na oheň elektrických káblov a ich vysvetlenie.   Trieda c) Skúšobné metódy EN ISO 1716 EN 50399 a) EN 60332-1-2 EN… viac
Zápisky z přednášky o CPR v kostce

Zápisky z přednášky o CPR v kostce

V tejto časti prednášky sú uvedené legislatívne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kable z hľadiska CPR. Taktiež je vysvetlený pojem stavebný výrobok z hľadiska káblov, trieda reakcie na oheň elektrických káblov a… viac
Kvalita kabelů na trhu se nebezpečně zhoršuje

Kvalita kabelů na trhu se nebezpečně zhoršuje

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále jen AVK) iniciovala v roce 2016 v rámci technického týmu vznik skupiny, která se zaměřuje na odebírání vzorků kabelů z velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, … viac
Gumové káble a ich použitie

Gumové káble a ich použitie

Káble vyrábané podľa podnikových noriem vs. káble vyrábané podľa harmonizovaných noriem V poslednom čase sa množia otázky na naše technické oddelenie, aký je rozdiel medzi staršími káblami typu CGTG, CGSG a pod.… viac
Požiarne vlastnosti káblov a spôsob ich hodnotenia

Požiarne vlastnosti káblov a spôsob ich hodnotenia

Všetky protipožiarne vlastnosti jednotlivých elektrotechnických výrobkov použitých pre účel, na ktorý sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti sa overujú skúškami. Pre káble ich možno ich rozdeliť… viac
Aplikace FRNC kabelů

Aplikace FRNC kabelů

Převážná většina z nás asi příliš nad kabely, jejich výrobou a přínosem nepřemýšlí. A přitom žijeme ve světě moderních technologií, jehož fungování nám umožňují právě kabely. Ať už třeba nakupujete… viac
Ako identifikovať signálne káble?

Ako identifikovať signálne káble?

Autori: Ing. Jana Sulová, Ing. Milan Daniš, VUKI a.s. Bratislava Anotácia: Príspevok vysvetľuje značenie signálnych a optických káblov z hľadiska medzinárodných noriem a požiadaviek, ktoré je porovnávané so… viac