Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Praktické užití při projektování a realizaci staveb V poslední době je kladen stále větší důraz na požární bezpečnost osob a majetku. V souvislosti s tím je přijímána řada nových předpisů a norem a vznikají… viac