V tejto časti prednášky sa hovorí o dokumente Vyhlásenie o parametroch – Prohlášení o vlastnostech, ktorým výrobcovia deklarujú parameter trieda reakcie na oheň elektrických káblov. 

Vyhlásenie o parametroch – Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Doklad vydaný výrobcom podľa prílohy III  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 v aktuálnom znení

  • výrobca ním deklaruje parametre stavebného výrobku (kábla), teda triedu reakcie na oheň prípadne doplnkové klasifikácie
  • tiež môže obsahovať údaj o obsahu nebezpečných látok podľa nariadenia REACH

DoP – Declaration of performance

  • triedy Aca až Cca (AVCP 1+) v DoP musí byť uvedené číslo notifikovanej osoby
  • triedy Dca a Eca (AVCP 3) v DoP musí byť uvedené číslo notifikovaného skúšobného laboratória
  • triedu Fca (AVCP 4) DoP vydáva výrobca na základe vlastných skúšok

AVCP – Assessment and verification of constancy of performance – Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov

Príklad DoP podľa 305/2011

Overenie DoP

 

Ing. Peter Homola, expert Centra technické normalizace AVK a zkušený pracovník firmy Elkond HHK, a.s. 

Text pochází z přednášky Ing. Homoly, kterou přednesl na veletrhu AMPÉR 2018.

Kompletní prezentace ke stažení

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat