Táto časť prednášky obsahuje príklady, ako majú byť káble vyrábané podľa EN 50575 označované a čo všetko musí byť na štítkoch uvedené. Tiež sú uvedené legislatívne požiadavky na káble s triedou reakcie na oheň v Českej a Slovenskej republike. 

Označovanie káblov

Príklad označenia kábla

Nofire 3-Jx1,5 B2ca -s1a,d1,a1

Pre káble ako stavebné výrobky hodnotíme parametre:

 • trieda reakcie na oheň Aca-Fca
 • doplnkové klasifikácie:
  • s1, s1a, s1b, s2, s3
  • d0-d2
  • a1-a3

 

CPR a požiadavky na káble v legislatíve ČR a SR?

 • VYHLÁŠKA  268/2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
 • Príloha 2 definuje druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů
 • VYHLÁŠKA 225/2012 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.
 • §91 určuje vlastnosti káblových rozvodov odkazom na normu STN 92 0203

Koho sa CPR týka?

 • výrobcov: dodržiavanie výrobných procesov a stálosti parametrov = kvalita káblov, poskytovanie správnych dokladov, označenie výrobku
 • notifikovaných osôb a laboratórií: hodnotia a dohliadajú na stálosť parametrov
 • distribútorov: poskytujú správne doklady a dbajú na označenie výrobku
 • projektantov, montážnych pracovníkov: zodpovední za návrh a montáž káblov s príslušnou triedou reakcie na oheň
 • konečných užívateľov: káble majú vplyv na bezpečnosť a zdravie

 

Ing. Peter Homola, expert Centra technické normalizace AVK a zkušený pracovník firmy Elkond HHK, a.s. 

Text pochází z přednášky Ing. Homoly, kterou přednesl na veletrhu AMPÉR 2018.

Kompletní prezentace ke stažení

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat