Káble vyrábané podľa podnikových noriem vs. káble vyrábané podľa harmonizovaných noriem

V poslednom čase sa množia otázky na naše technické oddelenie, aký je rozdiel medzi staršími káblami typu CGTG, CGSG a pod. a káblami typu H05RR-F, H07RN-F, resp. aká je možnosť ich náhrady. Tak sa pokúsim o krátke zhrnutie.

Káble typu CGTG, CGSG, atď…boli vyrábané v minulosti na území Československa, neskôr Čiech a Slovenska podľa podnikových noriem jednotlivých výrobných závodov. Značenie vychádzalo z jednoduchej logiky, viď. tabuľku nižšie:

1. písmeno vyjadruje materiál jadra: C – Silové vodiče s medeným jadrom

2. písmeno vyjadruje materiál izolácie: G – Kaučukový vulkanizát – bežný typ

3. písmeno sa používa k rozlíšeniu jednotlivých typov vodiča, ktoré majú jednotlivé konstrukčné prvky zhotovené z rovnakého materiálu,ale líšia sa použitím, vlastnosťami apod.: 
L – ľahkýkábel, S – stredný kábel, T – ťažký kábel

4. písmeno vyjadruje materiál plášťa, poprípade niektorý z ďaľších obalov:
G – kaučukový vulkanizát – bežný typ, U – vulkanizát z chlóroprénového kaučuku

Označenie ľahký, stredný, resp. ťažký kábel vychádzalo z druhu namáhania uvedeného v (už neplatnej) ČSN (STN) 347402 (HD 516) :

1. Veľmi ľahké namáhanie

Tam, kde je nebezpečie mechanického poškodenia a namáhania zanedbateľné, tj. tam, kde pri bežnom použití malých,ľahkýchspotrebičov v domácnostiach a v kanceláriách sa dá očakávat nižšívonkajší vplyv, v kanceláiáchch, kde kábel s väčšou mechanickou ochranou môževyvolať pohyb prístroja, alebo bude mať za následok závažné omedzenie jeho uvažovaného použitia. Takýmitoprístrojmi môžu byť elektrické holiace strojčeky, elektrické hodiny a pod.

2. Ľahké namáhanie

Tam, kde je nebezpečie mechanického poškodenia a namáhania nízke, také akéje možné očakať pri bežnom použitíľahkýchručných prístrojov a ľahkých prenosných zariadení v domácnostiach, kanceláriách a obchodoch. Takými prístrojmi môžu byťsušiče vlasov a iné prístroje na vlasy, rádioprijímače, stolné a bežné lampy a malé kancelárske stolné stroje.

3. Stredné namáhanie

Používa savšeoobecne tam, kde sú káble vystavené nízkym mechanickým namáhaniam a nebezpečie mechanického poškodenia jenízke, také akémožno očakávať pri bežnom použitístredne veľkých prístrojov v domácnostiach, obchodoch a ľahkých priemyselných prevádzkach.Takými prístrojmi môžu byťaj toustovače, malé variče, vysávače, odstredivky, práčky, šicie stroje a chladničky.

4. Tažké namáhanie

Používa sa tam, kde nebezpečím mechanického poškodeniaalebo mechanického namáhania sú priemerné sily, také akémožno očakávať pri bežnompoužití prístrojov v stredneťažkých priemyselných prevádzkach a poľnohospodárskych dielňach a pri dočasnom použití na staveniskách. Takýmito prístrojmi môžu byť montážne svietidlá, vykurovacie panely, veľké boilery, stredne veľké motory a stroje pre dopravu na staveniskách alebopoľnohospodárskychpracoviskách, výťahy a pevné inštalácie v dočasných budovách.

4a. Tažké namáhanie(iba pre viacžilové káble)

Použitie ako pre káble pre tažkú prevádzku, ale predovšetkým pre vzájomné spojeniečastí strojov, používaných pre výrobnéúčely vrátane obrábacíchstrojov a ručných mechanických zariadení. Môžu byť použitévo vnútri, alebomimo budov, kde sa okolná teplota pohybuje v rozsahu –25 ˚C až +50˚C a ustálená teplota kábla neprekročí +60 ˚C. Takýmto použitím môže byť spojenie ovládacej jednotky so strojom, napr. žeriavom alebo tažnýmstrojom, alebo vzájomné prepojenie ovládacieho panelu s výrobným strojom, kde dĺžka kábla nie je běžne väčšiaako 10 m. Dlhšie vzdialenosti sú prípustné tam, kde sú káble použité pre pevné prepojenia.

Novšie typy káblov typu H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F sú vyrábané podľa harmonizovanej normy EN 50525-2-21. Systém značenia týchto káblov už na webe AVK prezentoval kolega, tak to nebudem opakovať. Pokyny pre používanie týchto káblov sa uvádzajú v norme EN 50 565-2 “Elektrické káble – Pokyny pre používanie káblov s menovitým napätím nepresahujúcim 450/750 V (U0/U) – Časť 2: Špecifický návod pre typy káblov súvisiacich s EN 50525”

Vhodnosť použitia káblov ohľadom ich namáhania je uvedená v tabuľke nižšie. Na základe porovnaní oboch výrobkových noriem sa dá teda povedať, že káblu CGTG zodpovedá kábel H07RN-F, pre náhradu kábla CGSG (ľahké až stredné namáhanie) stačí už kábel typu H05RR-F, atď.

Parametr

Jednotka

H05RR-F

H05RN-F

H07RN-F

H07RN-F

H07RN8-F

H07RN8-F

Konstrukčné detaily

 

 

 

 

 

 

 

Menovité napetie

V

300/500

300/500

450/750 b

450/750 b

450/750 b

450/750 b

Trieda jadra

 

5

5

5

5

5

5

Počet žíl

 

2 až 5

2 až 4

1 až 5

6 až 36

1 až 5

6 až 36

Rozsah prierezov jadier

mm2

0,75 až 6

0,75 až 1

1 až 630

1,5 až 4

1 až 630

1,5 až 4

Namáhanie

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi ľahké

 

+

+

+

+

+

+

Ľahké

 

+

+

+

+

+

+

Stredné

 

+

+

+

+

+

+

Ťažké

 

+

+

+

+

b  Káble je vhodné používať pre napätie do 1000 V AC vrátane alebo až do 750 V DC proti zemi, ak sú inštalované velektroinštalačných rúrkach alebo podobných uzavretých systémoch.

V norme sú uvedené aj ďalšie medzné hodnoty, ktoré pomôžu používateľom zvoliť vhodný typ kábla pre ich potreby. Keďže však tu máme iba obmedzený priestor, nedajú sa spomenúť všetky kombinácie vplyvov určujúcich správny výber kábla pre konkrétne použitie. Odporúčam bližšie naštudovanie normy, resp. v prípade konkrétnych dopytov je možnosť priamo  sa obrátiť na technickú podporu jednotlivých výrobcov združených v AVK, kde Vám určite bude poskytnutá adekvátna rada, resp. odpoveď.

Ing. Róbert Podbehlý
Prysmian Kablo, s.r.o.

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(0)
Odeslat