Vychádzajúc zo základného rozdelenia káblov na silové (prenos elektrickej energie) a oznamovacie (prenos dát) vychádzajú aj pravidlá kódovania pre označovanie káblov, ktoré sa skladajú z kombinácie znakov a číslic. Ide o veľmi rozsiahlu tému, preto by som začal kódovým označením silových káblov na pevné uloženie oheň nešíriace, so zníženým obsahom halogénov aj s požiarnou spôsobilosťou (tzv. káble LSZOH, HFFR ..).

Význam kódu v označení káblov:

1 ZNAK – Menovité napätie

1  0,6/1kV

2 ZNAK – Materiál pre jadro vodiča

C (meď); A (hliník)

3 ZNAK 5 ZNAK  – Materiál izolácie a plášťa

H (nezosietený bezhalogéhový a oheň retardujúci materiál); X (zosietený polyetylén – XLPE); HX (zosietený bezhalogéhový a oheň retardujúci materiál), S (silikónová izolácia).

4 ZNAK – Prevedenia kábla

K (kábel pre pevné uloženie)

6 ZNAK – Špecifická požiarna odolnosť 180 minút podľa STN IEC 60331 (obdoba ČSN)

R (bez odolnosti); V alebo V180 (s odolnosťou)

7 ZNAK – Počet vodičov a ich farebný kód podľa STN 34 7411 (ČSN 33 0166)

5-J (päťvodičový kábel so žlto-zeleným vodičom); 5-O (bez žlto-zeleného vodiča).

8 ZNAK – Nominálny prierez jadra vodiča a jeho konštrukciu

2,5 RE (prierez 2,5 mm2, plné jadro kruhového priemeru); 16 RM (prierez 16 mm2, lanované jadro trieda 2, kruhového priemeru); 70 SM (prierez 70 mm2, sektorové lanované jadro trieda 2).

9 ZNAK – Požiarna spôsobilosť (funkčná odolnosť káblových systémov pri požiari)

PS90 (90 min. podľa STN 92 0205); P90-R (90 min. podľa prČSN 73 0895)

10 ZNAK – Trieda reakcie kábla na oheň v zmysle EN 13501-6

B2caFca

11 ZNAK – Doplnková klasifikácia v zmysle EN 13501-6

sx – doplnková klasifikácia charakterizujúca tvorbu dymu, napr. s1, s2, s3

dx – doplnková klasifikácia na tvorbu horiacich kvapiek/častíc , napr. d0, d1, d2

ax – doplnková klasifikácia na kyslosť a vodivosť splodín horenia napr. a1, a2, a3

 

Niektoré príklady označenia káblov:

1-CXKH-R   7-O x 1,5 RE Eca

1 ZNAK

2 ZNAK

3 ZNAK

4 ZNAK

5 ZNAK

6 ZNAK

7 ZNAK

8 ZNAK

9 ZNAK

10 ZNAK

11 ZNAK

1-

C

X

K

H

R

7-O

1,5  RE

Eca

1-CXKH-V180   5-J x 2,5 RE PS90 B2ca  -s1,d0,a1

1 ZNAK

2 ZNAK

3 ZNAK

4 ZNAK

5 ZNAK

6 ZNAK

7 ZNAK

8 ZNAK

9 ZNAK

10 ZNAK

11 ZNAK

1-

C

X

K

H

-V180

5-J

2,5  RE

PS90

B2ca

s1,d0,a1

 

(Aktualizácie 25.10.2019)

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(2)
Odeslat