Náklady na kabely jsou důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při plánování obchodních nebo průmyslových projektů. Znát faktory, které ovlivňují náklady na kabel je důležité, protože vám to umožní pochopit strukturu nákladů a vybrat si nejlepší možnost z trhu. Hodnocení nákladové efektivnosti je důležité v každém odvětví a kabelový průmysl není výjimkou.

Získání nejkvalitnějšího kabelu za nejnižší cenu je vždy klíčovou prioritou. Chcete-li lépe pochopit, co tvoří náklady na kabel, je nezbytné jej rozdělit na jeho části:

  • Vstupní materiál
  • Výroba
  • Odpady
  • Balení
  • Zkoušení
  • Režie

Zjistěte, jak každý z těchto aspektů ovlivňuje konečnou cenu kabelu!

Vstupní materiál

Náklady na vstupní materiál jsou celkové náklady spojené se vstupním materiálem, které se používají k výrobě konečného výrobku. Tyto náklady zahrnují také náklady spojené s dopravou do zařízení výrobce, jejich manipulaci, poplatky za celní odbavení a jakékoli další náklady spojené s jejich doručením od prodejce k výrobci.

Měděný drát připravený ke zpracování.

Výroba

Výrobní náklady na zpracování nebo výrobu jsou spojeny se všemi výrobními procesy potřebnými k výrobě kabelu, včetně všech strojů, nadspotřeby a nákladů na obsluhu.

Lanovací stroj

Odpady

Náklady na odpady jsou náklady na materiál použitý během výrobních procesů, ale který není součástí konečného kabelového výrobku. Příkladem nákladů na materiály je spotřebovaný během zajíždění, likvidované neshodné výrobky a materiál použitý pro vzorky určené na zkoušky.

Balení

Náklady na balení zahrnují náklady na kabelové bubny, cívky, krabice, fólie, náklady na převíjení a řezání kabelů ve skladě. Dále je součástí nákladů ochrana výrobků během přepravy, manipulace a skladování. Dodatečné náklady mohou také zahrnovat dopravu na místo určení, která je často založena na smluvních ujednáních mezi výrobcem a zákazníkem.

Zkoušení

Rovněž je třeba vzít v úvahu náklady na zkoušení, jenž je obvykle spojeno s interním testováním prováděným na materiálech, polotovarech nebo na celém kabelu   podle požadovaných národních nebo mezinárodních norem. Součástí zkoušení jsou kusové a výběrové zkoušky.

Režijní náklady

Režijní náklady zahrnují všechny probíhající obchodní výdaje, které nejsou přímo spojeny a výrobou. Některé příklady režijních nákladů zahrnují mzdy administrativních pracovníků, techniků, nákupčích, činnosti zapojené do marketingu a prodeje, testování a náklady na schválení produktu třetími stranami, účty za energie, údržbu atd.

Jsou pravidelně kontrolované kabely třetí stranou dražší?

Být schopen zvolit výše uvedené náklady, jenž mají největší vliv na konečnou cenu, je místo, které by mělo ovlivnit rozhodovací proces při výběru kabelu.

Je to vstupní materiál nebo výrobní náklady? Jsou to se o náklady na dopravu nebo zkoušení? Je pravda, že kabely odebírané z trhu a testované jsou dražší? Co nejvíce ovlivňuje finální cenu kabelu?

Vezměme si jako příklad instalační kabel CYKY 3×1,5 mm2, tvořený měděným jádrem, PVC izolací, výplně z nezvulkanizované pryže a PVC pláště.  Vstupní materiál představuje přibližně 90 % celkových nákladů na kabely. Ještě překvapivější je, že náklady na měď tvoří více než 80 % nákladů. Toto procento se samozřejmě liší dle počtu žil, průřezu, v závislosti na typu materiálu vodiče (měď nebo hliník), třídy reakce na oheň (B2Ca, Eca).  Obecně je zřejmé, že vstupní materiály přispívají k největším nákladům spojeným s celkovou cenou kabelu.

Ostatní faktory, jako jsou mzdové náklady, výroba a režijní náklady, jsou téměř bezvýznamné. Režijní náklady tvoří u konstrukčně a technologicky jednoduchých kabelů přibližně 2 % z celkových nákladů na kabel.

Testování a schvalování třetími stranami tvoří malý zlomek ceny, a proto má nevýznamný dopad na náklady kabelů. Zkoušení kabelů členy Asociace výrobců kabelů nebo jinými zkušebnami není výjimkou. Kabely značené certifikačními značkami CSA, UL, VDE, TÜV, HAR, kabely v systému 1+ (B2Ca, Cca) mají o něco vyšší náklady, protože se z nich hradí pravidelné testování kabelů a pravidelné audity/inspekce výrobních závodů.

Nicméně nezávislé odběry z trhu mají obrovský dopad na kvalitu a snižují riziko selhání ve vašich koncových projektových aplikacích. 

Kabel nízké kvality může způsobit komplikace, které mají dominový efekt při realizaci projektu, což ztěžuje splnění termínů a přidává dodatečné náklady na odstranění, výměnu a provedení opravných prací.

Zvolte kvalitu – používejte kabely od zavedených výrobců.

Převzato ze serveru https://www.basec.org.uk/news/2020/7/14/what-makes-up-the-cost-of-a-cable/ jenž byl uveřejněný 14.7.2020. Pro potřeby českých a slovenských zákazníků upravil Jppubl. Rimeš

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat