Aj keď sa to môže zdať, výroba káblov nie je taká jednoduchá, ako to na prvý pohľad vyzerá, keď sa spotrebiteľ-laik pozrie napríklad na „bežný“ inštalačný kábel CYKY. Je za tým veľa práce celého tímu ľudí, ktorý ho vymysleli, vyrobili, odskúšali a nakoniec aj dopravili konečnému zákazníkovi. Pre zjednodušenie si popíšeme výrobu všeobecne známeho a v Čechách a na Slovensku asi najpoužívanejšieho kábla.

Úplne na začiatku si povedzme, z čoho sa taký kábel vôbec skladá.
1. Vodivé jadro – zabezpečuje samotný prenos elektrickej energie, môže byť z hliníka – Al, alebo z medi-Cu. Pre káble CYKY sa používa medené jadro, ako už napovedá prvé písmeno „C“ v názve kábla

2. Izolácia jadra – ako izolačný materiál pri tomto type káblov sa používa PVC – typ izolácie je v názve daný druhým písmenom zľava Y. Ako izolácia sa môžu používať aj iné typy materiálov, ako napr. polyetylén (E), sieťovaný polyetylén (XE,) vulkanizovaná guma, silikón…atď. Tieto sa však používajú skôr pre špeciálne typy káblov, nie pre CYKY káble.

3. Výplň – používa sa pri viacžilových kábloch, aby vyplnila medzery medzi žilami a kábel mal kruhový tvar. Nesmie ovplyvňovať izolačné vlastnosti izolácie a zároveň sa nesmie lepiť ako na izoláciu, tak ani na plášť, musí byť ľahko oddeliteľná.

4. Plášť – ide o vrchný spoločný obal kábla. V našom prípade opäť PVC.

1. Jadro kábla

Ako bolo povedané vyššie, jadro kábla má zabezpečiť bezproblémový prenos požadovaného množstva energie od zdroja k spotrebiču. Výrobcovia káblov nakupujú materiál na jadrá v metalurgických závodoch. Do závodu prichádzajú od výrobcu navinuté kruhy drôtov na kamiónoch, uložené na paletách. Cu kruhy s priemerom drôtu 8 mm, Al kruhy s priemerom 9,5 mm. Drôty sú predpísanej kvality a s požadovanou vodivosťou, prechádzajú vstupnou kontrolou, kde sa preskúšajú vybrané vlastnosti, či vyhovujú predpísaným. Následne drôt je na ťažiarenskej linke, kde prechádza sústavou diamantových prievlakov, vytiahnutý na požadovaný priemer. Napr. pre kábel s prierezom žíl 1,5 mm2 sa drôty ťahajú na priemer 1,38 mm, resp. môže byť aj menej, závisí to od vodivosti vstupného materiálu- rozhodujúci je nameraný odpor na vytiahnutom jadre.

2. Izolácia

Izoláciu zabezpečuje PVC materiál, ktorý výrobcovia káblov buď nakupujú už hotový vo forme granulátu (guličiek alebo valčekov s priemerom cca 5-10 mm) alebo si granulát vyrábajú na vlastných výrobných linkách – to by si však zasluhovalo samostatný článok. Granulát po vstupnej

kontrole sa dostáva do strojov-striekolisov, ktoré zabezpečujú samotné izolovanie vodivého jadra. Striekolis si možno predstaviť ako mlynček na mäso, kde sa do násypky dostáva granulát, pomocou závitovky sa prepracúva a zároveň posúva smerom k striekacej hlave. Striekolis má elektricky vyhrievané komory, kde sa granulát taví, stáva sa tekutým a prostredníctvom striekacej hlavy, ktorá je kolmá na smer vytláčania materiálu sa dostáva na povrch vodiča. Následne sa vodič s nastreknutou izoláciou vnára do chladiaceho žľabu, kde sa ochladí, prechádza priebežným napäťovým skúšačom, aby boli odhalené akékoľvek poruchy izolácie a následne navíja buď na bubon, cievku, alebo do navíjacích košov.

3. Výplň a plášť

Ak ide o jednožilový kábel, následne sa priamo na izolovanú žilu strieka vrchný PVC plášť, resp. ak ide o viacžilový kábel, postup je nasledovný :

Všetky žily sa vzájomne stočia a to buď už dopredu na stáčacom stroji, alebo je stáčačka priamo súčasťou linky na oplášťovanie. Po stočení žíl dochádza v jednom kroku k nástreku výplne na stočené žily, ktorá je buď z gumy, resp. z recyklovaného PVC a hneď aj k nástreku PVC plášťa. Ide o tandemovú linku, kde tieto dva striekolisy sú od seba vzdialené cca 5m a výplň s plášťom sa strieka v jednej operácii. Následne po prebehnutí chladiacim žľabom je kábel značený a navíjaný na bubon.

Ide do skúšobne na napäťovú skúšku, resp. ostatné skúšky podľa platného výrobného predpisu, normy. Ak je v poriadku, po výstupnej kontrole je na bubon pripevnený štítok a kábel môže byť expedovaný zákazníkovi.

Toto bol iba velmi rýchly „prelet“ nad kabelárskou výrobou. V prípade ak bude záujem, môžeme sa na budúce pozrieť bližšie na výrobu granulátu, resp. nejakych špeciálnych druhov káblov, ako sú káble výťahové, banské, pre veterné, jadrové elektrárne…atď.

Ako vidno z predchádzajúceho krátkeho súhrnu, cieľom výrobcov je vyrobiť kábel v súlade so všetkými výrobkovými a bezpečnostnými predpismi. Robíme všetko pre spokojnosť zákazníkov, pokiaľ to chceme robiť poctivo, nie je to jednoduchá cesta, ale ak zákazník ocení našu snahu, je to ten najlepší pocit.

Róbert Podbehlý

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(0)
Odeslat