Rôznosť typového označovania káblov je problematika dlhodobá. Vyvíjalo sa historicky z rôznych prostredí, kde boli zvýšené požiadavky na ich identifikáciu. Káble pre anténne pripojenie TV prijímačov (podľa ČSN anténne zvody) sa v zahraničí najčastejšie označujú RG + číslo, ktoré súvisí s rozmerovým radom káblov podľa priemeru nad izoláciou (DOD). Dôležité je to kvôli kompatibilite s koaxiálnymi konektormi.
V IEC TC 46A „Vlnovody a vysokofrekvenčné káble“ a TC 46D „Koaxiálne konektory“ sa uvádza i pod vonkajším jadrom (laicky tienením). Základný rad je podľa týchto odporúčaní Medzinárodnej elektrotechnickej komisie: 1,5 – 2,95 – 3,7 – 4,8 – 6,4 – 7,25 – 11,5 mm. Okrem nich sú samozrejme výnimky. Patrí medzi ne napríklad 5,6 mm (VCCOD 75-5,6), v bývalom Československu spopularizovaný anténny kábel v publikáciách Ing. Milana Českého, CSc. a od toho odvodených návodov na pripojenie anténneho zosilňovača, odbočovača, zlučovača TV signálu a pod.

Ďalší spôsob označovaní vysokofrekvenčných koaxiálnych káblov pochádza z vojenského prostredia, preto asi jeho hlavnou časťou je MIL, napríklad MIL 17. Nuž a potom je množstvo tzv. Art. no. Typových značiek káblov firiem, ktoré dodávajú, alebo vyrábajú káble. V minulosti sme sa museli orientovať vo firemnom označení Kathrein, Fuba, Hirschmann atď. Teraz prevažujú CommScoppe, Belden a pod. V princípe sú to ale variácie na ten istý, alebo rozšírený rozmerový rad podľa priemerov nad izoláciou.

Ako to je s RG radom koaxiálnych káblov

Na začiatku 60. rokov to bolo pomerne jednoduché. Stačilo zatriediť podľa rozmerov. Káble mali polyetylénovú, výnimočné polystyrénovú izoláciu, vnútorné jadro medený drôt a vonkajšie jadro (tienenie) v tvare opletenia z medených drôtikov. Plášť zväčša mäkčený PVC. Ako ale dopĺňať značky o doplnky, ktoré charakterizovali variovanie materiálov a konštrukčných riešení? V tom už bolo možno pozorovať pomerne širokú nejednotnosť a najlepšie bolo doplniť textovým popisom a hlavnými parametrami, čo je ale v priamom rozpore s cieľom urobiť stručné označenie pozostávajúce z alfabetickej časti a číselného spresnenia.

Najpoužívanejšie TKR koaxiálne káble:

RG-59 s DOD – 3,7 mm
RG-6 – 4,8 mm u izolácie z penového polyetylénu i 4,6 mm
RG-11 – 7,20 mm, izolácie z penového polyetylénu
RG-58 – 2,95 mm, zväčša iba pevný polyetylén
RG-213 – 7,25 mm, izolácia pevný polyetylén
RG-8 – 7,25 mm, izolácia penový polyetylén
Variácie na základné konštrukčno materiálové riešenie potom vyzerajú asi takto:

Za RG a číselnú časť značky sa pri náhrade klasického opletenia uvádza Cu/CuSn, čo znamená, že vnútorné jadro je medený drôt a vonkajšie opletenie pocínovanými medenými drôtikmi na AlPET fólii pozdľžne obopínajúcou izoláciu ako cigaretový papier. Keď je namiesto PVC plášťa čierny PE pridá sa PE, ak Halogen free flame retardant PE, pridá sa HFFR. Tieto doplnky si už jednotlivé firmy vytvárajú ľubovoľne a je vhodné mať k dispozícii katalógový list (data sheet) takéhoto kábla. Takže celé označenie: RG-6 Cu/CuSn HFFR.

Iný príklad RG-6/U-4 CCS/Al TRISHIELD má vnútorné jadro z oceľového drôtu s nalisovanou medenou vrstvou na povrchu, ktorej hrúbka súvisí so skin efektom, ďalej fyzikálne napenenú polyetylénovú izoláciu na priemer 4,6 mm, AlPES fólia pozdĺžne ovinutá, opletenie Al drôtikmi a znova AlPES fóliou pozdĺžne ovinuté pod plášťom z mäkčeného PVC. Pomerne komplikovaný kábel firmy ERSE Kablo.

Ako máte možnosť vidieť má značenie RG svoje limity ale je na označovanie typov koaxiálnych káblov najrozšírenejšie.

Označovanie káblov podľa ČSN 347730

V rokoch, kedy sa vyrábali koaxiálne káble v Československu iba v Kablo Bratislava, žiadne sa viacej menej nedovážali a vo Výskumnom ústave káblov a izolantov bolo odborové stredisko technickej normalizácie káblov celého káblového priemyslu v Československu, došla skupina pracovníkov (Ing. J. Ňaňko a V. Puha) k záveru, že musí existovať nejaký systém označenia koaxiálnych káblov, ktorý umožní z jej abecednej a číselnej časti rozoznať konštrukciu a materiálové zloženie káblov. Vzniklo tak značenie, ktoré si získalo obľubu pre svoju jednoduchosť a jednoznačnosť.

Prvé písmeno abecednej časti značky V charakterizujú kábel ako vysokofrekvenčný. Druhé C medené jadro plné, L lankové. A je postriebrený drôt, B lanko z Cu postriebrených drôtov. Tretie písmeno charakterizuje izoláciu (dielektrikum) pevný polyetylén E, penový C, plný FEP bol označený F. Nasleduje štvrtá písmenová značka pre vonkajšie jadro (tienenie) O je klasické opletenie medenými drôtikmi. Jeho hustota by mala byť vzhľadom na to, že sa jedná o vysokofrekvenčné káble podľa IEC a vtedajšej ČSN minimálne 91 %. U je pozdĺžne obloženie Cu fóliou a na nej fixačné opletenie ca 60 % hustoty z medených drôtikov. J je obloženie AlPET fóliou a opletenie pocínovanými medenými drôtikmi s ca 50 % krytím. Vo variante s AlPET fóliou a opletením pocínovanými medenými drôtikmi je značka L. Nasleduje K s dvomi ALPETAL a ALPET fóliami a medzi nimi zvlnenými pocínovanými medenými drôtikmi nutnými ku konektorovaniu. Z boli vonkajšie jadrá z pozdĺžne zvarenej zvlnenej Cu pásky, ktoré sa vyrábali v Kablo Bratislava. Káble VCCZE 75-6,4 a VCCZE 75-11,5 patrili medzi najkvalitnejšie káble TKR ešte v 80. rokoch. V súčasnosti sa tieto konštrukcie káblov v 50 ohmovej verzii používajú na všetkých GSM vežiach pre telefonické mobilnú komunikáciu. Káble s klasickým dvojitým opletením drôtikmi bez fólií, majú vo verzii s Cu drôtikmi 4. písmeno D a z postriebrených medených drôtikov B.

Posledné 5. písmeno sa vzťahuje k materiálu plášťa. Y značí mäkčené PVC. Býva biely, sivý, zelený výnimočné čierny. M je mrazuvzdorný plášť z PVC, známy i z poľných káblov (PK 1 a 2) používaných v armáde. Odolnosť proti praskaniu až do – 40 °C. E je polyetylén zväčša čierny, pretože je stabilizovaný proti UV žiareniu, napríklad na samonosných závesných kábloch na stĺpy. Toľko abecedná časť značky.

Nasleduje číselné označenie, skladá sa z prvej časti veľkosti vlnovej impedancie, čiže 75 pre TKR a po pomlčke je priemer nad izoláciou v mm.

Príklady označenia koaxiálnych káblov:

VCEOY 75-4,8; VBEBM 75-7,25; VCCKY 75-4,8 a pod., takže napríklad posledný kábel má medené vnútorné jadro (Cu drôtik), penovú polyetylénovú izoláciu (terminologicky správne dielektrikum), vonkajšie jadro tvorené dvomi Al pokovovanými polyetyléntereftalátovými fóliami, medzi ktorými sú zvlnené CuSn konektorovacie drôtiky, plášť je z mäkčeného PVC.

Novšie doplnky značenia káblov

U káblov pre inštaláciu v uzatvorených priestoroch s vyššou hustotou ľudí, alebo majetku, ako sú banky, hypermarkety, stanice metra, letiská, hotely, opatrovateľské domy sa postupne rozširujú požiadavky na ich odolnosť voči obhorievaniu, šíreniu plameňa atď. Ako sa to prejavuje na ich označení? Zvýšili sa tým požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie kábla. Najčastejším riešením je zosietenie PE silánom. Tretia písmenová značka bude teda X, čo v dobe spracovania ČSN ešte nebolo. Ďalej sa to týka predovšetkým plášťa. V základnej značke napr. VLEDE-R 75-7,25 predstavuje R odolnosť kábla proti šíreniu plameňa (plameň retardujúci plášť). Dosahuje sa toho plnením PE vhodnými hydroxidmi a skúška, ktorej musí kábel odolať je IEC 60 332 1 až 3. Podobne kábel VLEDE-V 75-7,25 musí ostať funkčný počas definovaných podmienok horenia minimálne 180 minút a skúška je podľa IEC 60 331. To pre prípad, že by ste sa stretli s takýmito označeniami. Zatiaľ sa ešte nežiada kategorizácia TKR káblov podľa korozivity splodín horenia spolu s hodnotením reakcie na oheň a odstreknutých kvapiek taviaceho sa materiálu plášťa, ani členenie na E 30, 60 a E 90 pre hodnotenie funkčnosti v skutočnom požiari až do 1 006 °C. Toto všetko sa hodnotí pre inštalačné káble na rozvod elektrickej energie, ako i signálnych, kontrolných káblov. Pritom je zvláštne, že niektoré koaxiálne káble pre jadrové elektrárne do primárnej zóny už musia odolávať najprísnejším tzv. LOCA testom.

Záver

Pravdepodobne najlepšie značenie koaxiálnych káblov je bývalé „československé“. Všeobecne je označovanie káblov, po zrušení povinnej certifikácie kedy sa nové označenia aspoň evidovali, na ľubovôli výrobcov a dodávateľov koaxiálnych káblov s prvkami marketingovej manipulácie. Dostať do projektov káble svojho originálneho označenia predstavuje obchodnú výhodu.

Záväzné označovanie káblov nie je – v praxi treba vedieť o kábli viac ako jeho značku.

Autoři: Verbich, O., Sulová, J., Daniš, M.

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(1)
Odeslat