V současné době stále více nabývají na významu kabely s nízkým požárním nebezpečím (LFHC) a zároveň s funkční schopností celého nosného kabelového systému. Jedná se o kabely, u kterých se vyžaduje zachování přenosu elektrické energie nebo signálu po určitou dobu požáru – havárie. U některých kabelů je vyžadována dočasná funkce, např. otevření/zavření větracích klapek pro odvod kouře, jiné musí být v trvalém provozu, např. v případě evakuačních výtahů. Samozřejmě v průběhu času, kdy dochází k rozvoji požáru, narůstá i okolní teplota a nejen kabely se pořádně zapotí. Tyto kabely s měděnými jádry jsou schopny odolat požáru dosahující teploty až 1083°C.

Vnímavého čtenáře by mohlo napadnout, jak je vůbec možné dosáhnout funkční schopnosti až do takto vysoké teploty u tenkých kabelů vedoucích např. k EPS (elektrická požární signalizace), které jsou při montáži navíc poměrně ohebné. A mohou být vůbec funkční, když jsou při instalaci ohebné?

Existuje několik řešení jak dosáhnout funkční odolnosti v případě havárie, z nichž cenově nejdostupnější jsou dva způsoby. Konvenční technologie používá sklo-slídovou pásku, která je navinuta přímo na vodivém jádře kabelu. Na ní je pak umístěna polymerní izolace, např. síťovaný PE nebo bezhalogenní oheň retardující izolační směs. Existuje několik typů pásek lišící se vzájemně teplotní odolností v závislosti na požadavku doby funkční odolnosti. V případě havárie samozřejmě dojde k postupnému spálení všech konstrukčních vrstev nekovových materiálů. Ty mohou postupně odpadat. Právě sklo-slídová páska obsahující drobné vrstvy slídy, které vlivem vysoké teploty slinou a vytvoří tak skleněnou trubičkou přímo kolem měděného jádra. Trubička následně vytvoří sekundární izolaci zabraňující zkratu mezi žilami.

V poledních letech nabývá stále na významu nová technologie, která spočívá v použití elastické izolace ze silikonu, přesněji řečeno ze silikonové pryže. Ano slyšíte dobře, silikon nachází uplatnění i v kabelářském průmyslu. Není to zcela obyčejný silikon. Kabely se silikonovou izolací se dobře ve „studeném“ stavu instalují, lépe řečeno se snadněji z konců žil sundává izolace, na rozdíl od PE a PVC izolace. U malých dimenzí to lze dokonce bez použití řezných nástrojů. Silikonová izolace obsahuje plniva, která v případě havárie postupně keramizují. Z elastického materiálu se postupně vlivem narůstající teploty vytváří pevná, tvrdá a kompaktní keramická izolace, která zajišťuje funkční odolnost kabelu při požáru. Silikon používaný na izolaci kabelů s funkční odolností vykazuje vedle dobrého zpracování také dobré chování v případě požáru.

Dané požární bariéry nejsou nikterak robustní, aby snížily možnost instalace a ohybu daných kabelů. V případě silikonové izolace je naopak práce s těmito kabely jednoduší. Tedy nejen malé dimenze umí být ohebné při zachování funkční odolnosti v případě požáru.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tyto kabely i přes svoji funkční schopnost v případě požáru si zaslouží výměnu, stejně jako ostatní prvky a zařízení, které byly ve styku s ohněm.

Asociace výrobců kabelů
České a Slovenské republiky

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat