Dlouhodobě se snažíme hlídat trh s vodiči a kabely. V testovacích zkušebnách členů Asociace výrobců kabelů provádíme mnoho textů a zkoušek. V následujícím článku vám představujeme ty nejčastější z nich.

 

Některé zkoušky parametrů prováděné na kabelech

  1. Odběratel, a hlavně koncový spotřebitel nemá možnost (čas, vybavení ani finance) kontrolovat jednotlivé parametry kabelů a vodičů
  2. Spoléhá na poctivost výrobce, serióznost distributora/dovozce a ochranu spotřebitele ze strany státu
  3. Klíčovým ukazatelem pro spotřebitele se stala prodejní cena
  4. Spotřebitel si často neuvědomuje rizika spojená s používáním chybného produktu, kdy riskuje újmu na svém zdraví (úrazy elektrickým proudem…) a majetku (poškození zařízení, budov, požáry…) a nefunkčnost zakoupeného produktu
  5. Věnujte pozornost řádnému označení výrobku, uchovávejte si štítky, vyžadujte výrobkové certifikáty, hledejte spolehlivé a doporučené výrobce… a v případě podezření se obracejte na ČOI nebo SOI nebo napište o radu či pomoc do AVK

Činný odpor vodiče (ČSN EN 50395 část 5)

Zkouška odporu vodiče je určena k ověření, že odpor vodiče nepřesahuje maximální povolenou hodnotu.

Rozměrová analýza (ČSN EN 50396)

Vnější průměr kabelu, tloušťky, centricita, ovalita

Napěťová odolnost a vady izolace (ČSN EN 50395 část 7)

Elektrická pevnost nebo test napěťové odolnosti je určen pro ověření, že je izolace kabelu schopna odolat požadovanému jmenovitému napětí.

Měření izolačního odporu (ČSN EN 50395, část 8.1)

Zkouška ověřuje, zda hodnota izolačního odporu mezi jádrem a vodou splňuje požadavky normy.

Tlaková zkouška při vysoké teplotě (ČSN EN 60811, část 508)

Tato zkouška je určena pro ověření, že elektrická integrita kabelu je zachována i po telepném a mechanickém namáhání.

Zkoušky za chladu (ČSN EN 60811, část 504 a část 506)

Cílem je ověřit, zda kabel nepopraská, je-li namáhán nárazem nebo ohybem.

Test sesítění (ČSN EN 60811-2-1)

Touto zkouškou se ověřuje, zda došlo ke vzniku vazeb v materiálu a nedojde k přetržení nebo většímu vytažení, než specifikuje norma.

Odolnost proti šíření plamene (ČSN EB 60332-2-1)

Tato zkouška je určena k ověření, že kabel by neměl podporovat hoření.

Zkouška funkčnosti kabelu při požáru (ČSN IEC 60331-21, -10)

Test ověřuje, zda při definovaných parametrech je schopen vést elektrický proud, aniž dojde k přerušení nebo zkratu.

Měření třídy reakce na oheň (ČSN EN 50399)

Zkouška zařazuje kabel do některé ze tříd B-D, kromě vývinu tepla se u těchto kabelů může ověřovat korozivita, vývin kouře, padající částice požáru.

 

Více o zkouškách a testech Asociace výrobců kabelů

Situace s nekvalitními kabely na trhu v ČR a SR

Jak AVK pracuje s nalezenou ověřenou nekvalitou

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat