Asociace výrobců kabelů a vodičů aktivně prověřuje nekvalitní kabely. Ve zkušebnách členů asociace prověřuje nezávadnost kabelů a vodičů. Co se následně děje se zjištěnými poznatky?

Za podpory kooperující specializované právní kanceláře předseda AVK osobně a písemně informuje výrobce kabelů / importéra / velkoobchod / certifikační organizaci o konkrétních zjištěných závažných a opakujících se nedostatcích.

V případě nečinnosti předáváme podnět k aktivitě na ČOI nebo SOI a v případě importéra mimo EU také Celní správě, která po ověření údajů nařizuje:

 • Stažení výrobku z trhu
 • Uděluje finanční postihy
 • Vkládá informaci do systému RAPEX

V případě zahraničních subjektů potom ČOI / SOI – případně další orgány a vládní instituce – oficiálně vyrozumí protistranu v příslušné zemi.

Z poslední doby např. závažné nekvality od firmy UNAL Kablo z Turecka, Multicab Electro z Rumunska.

AVK objektivně informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím svého webu, kde jsou rovněž další zajímavé a užitečné informace.

Medializace nalezené nekvality a předcházení nákupu nekvalitních kabelů

AVK otevřeně a seriózně a objektivně informuje zákazníky na svých webových stránkách vyrobcikabelu.cz a www.vyrobcoviakablov.sk. Rozšiřujeme mediální spolupráci s odbornými časopisy (např. ELEKTRO, ELEKTROINSTALATÉR, …) nebo servery (i-VYTAHY cz/sk, Stavebniservis.com,…).

Příkladem jsou články z posledního období, umístěné na webu AVK:

Rozesíláme 12 500 odběratelům pravidelný newsletter s informacemi (k odběru našeho čtvrtletníku se můžete přihlásit). AVK se podařilo dohodnout s ČOI na provedení namátkové kontroly vybraných kabelů a vodičů na trhu u výrobců a také distributorů. Plánovaná kontrola měla proběhnout v roce 2019, náhradní termín sice nemáme, ale věříme, že proběhne v dohledné době. Stejná dohoda o plošné kontrole kabelů na trhu v SR je také dohodnuta s SOI.

Důvody výskytu nekvalitních výrobků na trhu

 1. Výrobce po udělení certifikace nedodrží elektrické, mechanické, environmentální parametry výrobků definované technickou normou (ČSN, EN, …) nebo legislativou.
  • Vlivem nestability svých některých výrobních procesů
  • Podcenění kontrolních a zkušebních mechanismů ve výrobě
  • Materiálovými náhradami
  • Prací s chybným a necertifikovanými měřidly
 2. Bohužel také vědomý nebo jednorázový import nekvalitních výrobků
 3. Využívání absence průběžné kontroly výrobců a výrobků na našich trzích státními institucemi (vyjma HAR)
 4. Kontrola parametrů výrobků je obtížně realizovatelná koncovým spotřebitelem
 5. Absence jednotných/harmonizovaných produktových norem u některých výrobků a jejich nahrazení Technickým předpisem výrobce, který není následně dodržován a není ani běžně k dispozici ani pro kontrolu.

Více o testování nekvalitních kabelů:

Situace s nekvalitními kabely na trhu v ČR a SR

Jaké zkoušky kabelů a vodičů se nejčastěji provádí?

Jak se Vám tento článek líbil?
(5)
(0)
Odeslat