S blížícím se koncem roku – a ještě než začnete bilancovat rok 2021 – bych tímto článkem rád krátce upoutal vaši pozornost na dění v kabelářském oboru, který stejně jako mnohá další odvětví našeho života prochází obdobím s velkými změnami dané vývojem podmínek v podnikatelském prostředí a společenském životě. 

 

Covid a epidemiologická zodpovědnost


Ujišťuji vás, že všichni členové AVK patří mezi nejzodpovědnější a nejúspěšnější v dodržování nařízení vlád v ČR a SR ale dokázali při tom spolehlivě plnit všechny závazky vůči všem svým odběratelům. To vše se podařilo managementu s maximálním ohledem na péči o zdraví svých pracovníků, a mnohde byla přijata ještě další interní účinná opatření tak, aby se podařilo udržet výrobu a logistické návaznosti k zákazníkům v plynulém módu. To je z hlediska udržení nákladovosti a efektivnosti podnikání klíčové pro nízko-maržový segment, jakým kabelářský obor beze sporu je.

Ceny kovů, surovin a energií neznají strop?


Výše uvedená snaha managementu a operátorů ve výrobě však byla letos zásadně a negativně torpédována bezprecedentním vývojem cen surovin a energií což bylo umocněno nespolehlivou dodavatelskou logistickou na vstupu do výrobního procesu. Všichni víme, že jde o celosvětový trend, o jehož původu jsme psali již v létě letošního roku a který i nadále trvá.
Cenové nárůsty surovin v řádech desítek procent – nejen u hlavních kovů jako je Cu, Al ale také u plastů a pomocných materiálů – způsobil logicky také růst cen hotových kabelů a vodičů a bohužel bude tento trend pokračovat, protože nárust cen vstupů již není v silách výrobců kabelů a vodičů kompenzovat.
Historický i aktuální vývoj vstupních cen kovů můžete pohodlně a jednoduše sledovat na našich webových stránkách www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk 

Tři noví významní členové


V průběhu několika minulých měsíců proběhla úspěšná jednání s dalšími subjekty, které shledaly zajímavým a prospěšným naše působení v podnikatelském prostředí v ČR a SR a rozhodly se tuto činnost v dalším období aktivně podpořit svým členstvím v AVK. Jsme rádi, že vás můžeme informovat o vstupu společností EGE spol. s r.o., OP Cable, s.r.o. a Kabelovna Děčín-Podmokly s.r.o. do naší Asociace. Představení nových členů upozornění na jejich profily a silné stránky najdete v příštích článcích na webu AVK.

Výpočet množství kabelu na bubnu snadno a rychle


V neposlední řadě bych chtěl upozornit odběratele – distributory, instalatéry, zákazníky i ostatní zájemce – na nově zpracovaný interaktivní návod řešící velmi elegantně výpočet množství kabelu a vodiče na buben či kabelovou cívku. Stačí zadat jednoduše parametry kabelu a zamýšleného bubnu a výsledek je opravdu otázkou malé chvilky. Návod je doplněn pro maximální srozumitelnost krátkým video-návodem, což ocení úplně všichni uživatelé.

Věřím, že si všechny uvedené informace jsou pro vás zajímavé a shledáte prospěšné i další články na našich webových stránkách.

Ing. Miroslav Trojan, 

Předseda AVK

Prosinec 2021

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat