V Asociaci výrobců kabelů a vodičů ČR a SR testujeme kabely a upozorňujeme na odhalenou nekvalitu. Všechno děláme proto, abychom ze své iniciativy ochránili spotřebitele před nekalými praktikami a produkty a vytvořili férové konkurenční prostředí.

Způsob odběru vzorků a hodnocení odchylek nalezených nekvalitních kabelů

Vzorky kabelů jsou k přezkoušení odebírány z distribuční sítě, povinností je mít o nákupu doklad, aby nedocházelo následně k pochybnostem nebo záměnám.  Je pravidlem, že člen AVK nemůže odebírat a kontrolovat svoje vlastní výrobky. Je naší snahou rovnoměrně odebírat výrobky z trhu tak, aby byly mezi kontrolovanými vzorky kabelů  rovnoměrně zastoupeni výrobci, jenž jsou členy i nečleny AVK.

Způsob hodnocení odchylek a vad je částečně převzat ze systému HAR (hodnocení trestnými body 0,5–3), nejzávažnější hodnocení je HLAVNÍ ODCHYLKA (odpovídá 3 trestným bodům). Cílem je odlišit „drobnosti“ od závažných problémů a věnovat se skutečně závažným prohřeškům proti standardům.

Na vedení AVK CZ a SK se předávají zjištění, kde jsou evidovány opakovaně 2 hlavní odchylky nebo 3 vedlejší odchylky. Vedení AVK následně oficiálně informuje chybujícího výrobce, distribuční společnost a případně ČOI/SOI, kde současně dokládá také oficiální protokol od nezávislé zkušebny, a samozřejmě informuje objektivně také čtenáře webu AVK.

Oproti jiným systémům jako např. HAR je do celkového množství trestných bodů zahrnut pouze jeden nejhůře hodnocený parametr, protože neprovádíme vždy kompletní typovou zkoušku kabelů.

Výsledky naší práce

Kromě toho, že měříme kvalitu na trhu, se snažíme, aby na trhu byly kvalitní výrobky. V 2. polovině roku 2017 bylo z odebraných vzorků 43 % hodnoceno jako výrobky s hlavní neshodou (průměrná hodnota trestných bodů byla 1,75), naproti tomu od ½ roku 2019 do ½ roku 2021 byla kvalita odebraných kabelů relativně dobře hodnocená (nejlepší výsledek byl v 2. polovině roku 2019, kdy z odebraných vzorků bylo jen 12 % hodnoceno jako výrobky s hlavní neshodou). Kabely odebrané z trhu v ½ roku 2021 zaznamenaly zhoršující se průměrnou hodnotu trestných bodů (1,21), což znamenalo 24 % výrobků hodnocených jako výrobky s hlavní neshodou.  

Počet měření kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice

Nejčastější hlavní neshody u kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice

Důvody horší kvality mohou být různé, například: nestabilita výrobního procesu, chybné vstupní materiály, neprověření dodavatelé, lidský faktor, nedostatečná kontrola atd. Jak se bude vyvíjet kvalita výrobků v následující období, lze jen předpokládat. Mezi rizikové faktory patří nárůst cen surovin a vysoká volatilita cen energií. Rozdíly v cenách energií mezi výrobci činí i 100 %, což se nemůže nepromítnout do cen výrobku.

Více si můžete přečíst v článku „Co tvoří náklady na kabely?“

U některých výrobců může dojít, ve snaze šetřit náklady, ke zhoršení kvality zejména u množství mědi, které hodnotíme parametrem činný odpor.  Nově jsme zavedli podpůrný ukazatel „Celkový počet trestných bodů z měřeného vzorku“, nejhůře hodnocení změřený vzorek dosáhl  7 trestných bodů. 

Vývoj kvality kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice

Jaké jsou náklady AVK na provádění zkoušek

  • Jednoduchá zkouška (měření činného odporu) stojí cca 1 500 Kč
  • Ověření funkčnosti kabelu při požáru stojí cca 15 000 Kč
  • Složitá zkouška na ověření třídy reakce na oheň stojí cca 80 000 Kč + doplňkové zkoušky cca 43 000 Kč
  • Za rok 2021 členové AVK vynaložili za provedení 58 zkoušek cca 740 000 Kč (cca 30 000 EUR)
  • Také letošní schválený rozpočet počítá s přímými náklady na externí verifikační zkoušky ve zvýšené podobě 180 000 CZK, protože situace s kvalitou kabelů na trhu se dlouhodobě nezlepšuje.

Ujištění a pozitivní zpráva závěrem

Chceme ujistit všechny čtenáře a odběratele, že AVK ve své kontrole trhu s kabely a vodiči v ČR a SR bude i nadále systematicky pokračovat. O svých zjištěních vás budeme objektivně a pravidelně informovat na stránkách webu AVK. Vždyť nám jde všem o to, aby se na trh s kabely a vodiči dostávaly pouze vyhovující, bezpečné a spolehlivé výrobky, na kterých velmi často závisí zdraví i majetek.

A jsme velmi potěšeni statistickým faktem, že výrobky, které si koupíte od členských organizací AVK nevykazují žádné hlavní odchylky a na jejich kvalitu se můžete dlouhodobě spolehnout.

Březen 2022

Autor: expert Technického týmu a Centra technické normalizace

 

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(0)
Odeslat