ROMCAB S.A. a MULTICAB ELEKTRO SRL dovezly další nekvalitní kabely na naše trhy v ČR a SR. Neuplynul ani celý rok, kdy jsme vás informovali o nekvalitních kabelech rumunské společnosti ROMCAB S.A. dovezených na trhy do ČR a SR. Bohužel musíme opět vyslat důrazný varovný signál všem spotřebitelům a distribučním společnostem, že jmenovaná společnost dovezla a prostřednictvím existující distribuční sítě uvádí na trh kabely, které nesplňují základní parametry dané výrobkovou normou pro H05 VV-F. 

Také další rumunský výrobce a importér MULTICAB ELEKTRO SRL dodal stejně nekvalitní produkt do distribuční sítě na Slovensku a lze se oprávněně domnívat, že nekvalitní produkty uvedených společností se dále rozšiřují také na český trh.

Nekvalita je potvrzena SOI Bratislava

AVK CZ a SK ve své iniciativě dohledu na kvalitu výrobků na trhu nahodile odebere a proměřuje opakovaně vzorky kabelů a vodičů. Pokud se vyskytnou nevyhovující parametry výrobku, objedná placenou službou kontrolu parametrů na výrobku nezávislá zkušebna (např. EZÚ, EVPÚ, …) a potom následuje podnět exekutivním orgánům ČOI nebo SOI, se kterými se AVK snaží navázat co nejužší spolupráci za účelem nápravy zjištěných neshod.

V případě popisovaném v tomto článku také SOI Bratislava potvrdila dopisem ze dne 3.9.2019, že podnět k šetření předložený AVK je oprávněný a uvedené produkty ROMCAB a MULTICAB nesplňují základní parametry.

Výrazná pomoc od SOI Bratislava – celoplošná kontrola

Nejen díky zjištění nekvality na kabelech uvedených výrobců v tomto případě, ale také v návaznosti na dřívější argumentaci AVK a následné rozhodnutí SOI Bratislava jsme potěšeni, že bude zařazena do plánu práce začátkem roku 2020 celoplošná kontrolní akce se zaměřením na kabely.

Vítáme takové rozhodnutí SOI, protože pomůže ochránit koncového spotřebitele proti nekalým praktikám nespolehlivých výrobců.

Výzva k obezřetnosti

Je velmi politováníhodné a nezodpovědné, že se obě společnosti na oficiální výzvu AVK k odstranění nekvalitních produktů z trhu ani neobtěžovali reagovat.

Proto se lze důvodně domnívat, že výrobci ROMCAB S.A. a MULTICAB ELEKTRO SRL se mohou i nadále snažit umístit svoje produkty na ČR a SR trhy a využívat k tomu distribuční sítě renomovaných prodejců, které tímto způsobem spolu s nimi mohou riskovat svoje dobré obchodní jméno. Buďte proto obezřetní a sledujte při nákupu od jakého výrobce svůj produkt kupujete.

AVK díky svému poslání a výše popsané činnosti bude i nadále pomáhat s udržením dobrého jména kabelářského oboru a pomáhat chránit svědomitou a zodpovědnou činnost spolehlivých a poctivých výrobců kabelů a vodičů bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou členskou organizací AVK.
Sledujte proto vývoj kvality kabelů na našich trzích a další aktivity na webu AVK (Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR).

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(1)
Odeslat