Povinnosti výrobců v souvislosti s posuzováním a ověřováním stálosti vlastnosti „Reakce na oheň“ kabelů

V letošním roce dostaly kabely od evropského komise první harmonizovanou vlastnost k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Jedná se o velmi důležitou vlastnost „Reakce na oheň“.

Harmonizace znamená, že byl vytvořen soubor evropských norem, které popisují zkušební metody, postupy rozšířené aplikace výsledků, způsoby klasifikace a také postupy při uvádění na trh a ověřování stálosti pro tuto vlastnost. Proces harmonizace byl završen uvedením výrobkové normy pro reakci na oheň EN 50575 v oficiálním věstníku evropské unie (OJEU). Norma byla harmonizována k 10. 6. 2016, nicméně bylo stanoveno také přechodné období do 1. 7. 2017. Harmonizovanou vlastnost je tedy možné využívat již nyní, nicméně povinnost ji dodržovat je až od příštího roku.

Pro členské země EU to znamená, že mohou tento harmonizovaný systém využít a vlastnost „reakce na oheň“ pro kabely předepsat. Zároveň ale, v případě, že vlastnost „reakce na oheň“ předepíší, nesmí mít pro její ověření nějaké zvláštní národní postupy nebo požadavky. Tím je zajištěno, že označení „reakce na oheň“ kabelů má v celém evropském společenství stejný (harmonizovaný) význam.

Pro výrobce to znamená povinnost označit všechny kabely určené pro pevné uložení do stavby třídou reakce na oheň, vydat k nim prohlášení o vlastnostech a označit značkou:

Aby tak výrobce mohl učinit, musí každý typ kabelu pro danou třídu klasifikovat a posoudit shodu s požadavky. Postupy posouzení jsou různé pro různé třídy. Některé procedury může zajistit sám výrobce, některé však musí provést oznámený subjekt.

Požadavky pro posouzení shody pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce:

Oznámeným subjektem je možné se stát až po harmonizaci a nějakou dobu to trvá. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 by již měly být oznámené subjekty pro posouzení shody k dispozici.Lze předpokládat, že výrobci začnou s klasifikací a posuzováním shody v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat