NKT se celosvětově rozhodlo ve svých společnostech vyhlásit období od 23. 10. 2023 do 27. 10. 2023 Týdnem kvality. Mottem  tohoto  týdne bylo „Udělejte to správně hned napoprvé“, což je jeden z pěti principů kvality v NKT.

Výhodou správného postupu při uplatňování tohoto principu je: 

  • Zvýšená důvěra zákazníků.
  • Předcházení přerušení výroby.
  • Zvýšení celkové kvality a ziskovosti.
  • Zvýšený výkon a spolehlivost dodávek.
  • Zvýšení vlastní motivace a spokojenosti v práci.

Vstupní setkání se zaměstnanci zahájil ředitel společnosti a následovalo i video sdělení prezidenta a CEO p. Claese Westerlinda. Program byl následně obohacen o návštěvu z centrály, která nás seznámila se stavem globální kvality, očekávanými přínosy z tohoto Týdne kvality a praktickými příklady fungování principu „Udělejte to správně hned napoprvé.“ Každý výrobní závod poté sdělil svým zaměstnancům pozitivní a negativní příklady z praxe. Zaměstnanci byli také seznámeni s kroky, jak správně postupovat, aby byl tento princip správně aplikován.

 

 

V tomto Týdnu kvality proběhlo několik školení, která byla provedena sesterskými závody. Uskutečnilo se i interní školení s praktickými ukázkami určené převážně pro dělníky, týkající se správného zkoušení a metrologie. Dále byli zaměstnanci seznámen s metodami a postupy používanými na kvalitě. V průběhu celého Týdne kvality běželo na obrazovkách video sdělení vedoucího oddělení kvality v NKT p. Larse Hutjense.

Zaměstnanci měli možnost klást otázky, předávat náměty pro školitele a následně při testu i pro vedení společnosti. Byli také vyzváni, aby se zamysleli nad provedením zlepšení ve své práci a toto zlepšení se pokusili realizovat. Účastníci školení, kteří udělali test, zapsali náměty a odeslali zpětnou vazbu ze školení, byli následně odměněni praktickým dárkem a 3 vylosovaní účastníci obdrželi hodnotné ceny.

Výstupem z Týdne kvality v NKT Kladno a NKT Velké Meziříčí byly náměty pro vedení společnosti, které mají pomoci realizovat činnosti „Správně hned napoprvé“. Zvolené náměty budou v následujícím období aplikovány. 

Josef Rimeš,

[email protected] 

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat