Vážení čtenáři,

cílem dnešního vánočního Newsletteru AVK je, abych vám upřímně poděkoval za stále rostoucí
důvěru, čtenářskou přízeň a aktivní spolupráci, se kterou jste podporovali úsilí AVK v celém roce
2021.

AVK (Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR) nabízela převážně na svých webových stránkách
www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk velké množství informací, rad a doporučení,
které vám usnadňovaly váš osobní a profesní život při projektování, plánování, studiu, instalacích i
běžném používání nepřeberné škály aplikací kabelů a vodičů pro přenos různých podob elektrické
energie.

Kabely a vodiče jsou, a stále více budou, pro naši společnou existenci a rostoucí požadavky
nezbytné, a to naprosto ve všech sférách našeho života. Všichni členové AVK jsou si toho plně vědomi
a velmi úspěšně podřídili tomuto trendu svoje veškeré úsilí a jsou připraveni zodpovědně a iniciativně
pokračovat v uspokojování budoucích potřeb celé naší společnosti v kabelářském segmentu.

Přeji vám, ať světla na vašem vánočním stromečku svítí na dárky pod ním a také na váš budoucí
úspěch a spokojenost.

Hezké Vánoce, pevní zdraví a hodně štěstí v roce 2022 přeje
Ing. Miroslav Trojan
předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat