Kabely slouží nejen ke svému účelu, ale musí zajistit také bezpečnost v případě požáru. Jak je uvedeno v tomto dokumentu, může být riziko v souvislosti s kabelovými systémy v případě požáru minimalizováno použitím kabelů s nízkým rizikem v případě požáru.

Riziko šíření požáru a kouře a emise hořících kapek rozžhaveného materiálu je tak možné snížit, což s sebou zároveň nese lepší viditelnost, menší množství škodlivých a agresivních emisí, delší čas na evakuaci osob a je také zajištěno bezpečnější prostředí pro práci záchranářů.

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) se vztahuje na kabely trvale instalované v budovách a stavebních objektech v rámci platnosti dvou harmonizovaných norem, a to na:

  • Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavků reakce na oheň (Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň)
  • V budoucnu i na kabely určené ke zvláštnímu použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

Tímto evropské orgány vytvořily nové kategorie v oblasti protipožární ochrany pro kabely vyžadující nové posouzení požární bezpečnosti v budovách.

V následující tabulce jsou uvedeny různé třídy reakce na oheň, přičemž třída Aca je klasifikována jako „nehořlavá“ a třída Fca jako hořlavá.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat