Změny v oblasti posuzování stavebních výrobků „tedy i nově kabelů“ přinášejí i nové povinnosti výrobců a to v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č.574/2014 ze dne 21.února 2014, mění přílohu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Níže uvádíme vzor „Prohlášení o vlastnostech „, který se vztahuje pro výrobce kabelů a je v souladu s uvedeným nařízením.
Tento vzor má pouze informativní charakter a je určen pro odbornou veřejnost z oblasti elektrotechniky (projektanti, velkoobchody, montážní firmy, koncoví odběratelé).
Prohlášení je vydáváno na výrobky, které lze posuzovat podle platných harmonizovaných norem. Pro kabely posuzované v systému 1+ (kategorie Aca, B1ca, B2ca, Cca) je možné vydat prohlášení jenom na základě OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ od oznámeného subjektu.

Jednou z prvních harmonizovaných norem vztahujících se na vlastnosti kabelů je norma EN 50575, která je platná od k 10. 6. 2016. Z důvodu zavedení této normy bylo stanoveno přechodné období do 1. 7. 2017. Po tomto datu je již povinnost dodržovat specifické požadavky definované touto normou.

Členové AVK předpokládají vydávání těchto prohlášení již od 01.01.2017

V souvislosti se změnami v oblasti posuzování stavebních výrobků lze čekávat ještě dynamický vývoj, o kterém budeme odbornou veřejnost průběžně informovat.

Pavel Václavík
Leden 2017

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat