Kvalita káblov na trhu českej a slovenskej republiky

Kvalita káblov na trhu českej a slovenskej republiky

Podobne ako u iných komodít sa i na trhu káblových výrobkov vyskytujú v posledných rokoch nekvalitné káble a vodiče, ktoré sú často životu nebezpečné a môžu spôsobiť tiež požiar. Účelom tejto prezentácie je… viac
Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti

Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti

Jednou zo základných požiadaviek na stavby podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch je bezpečnosť stavby v prípade požiaru, ktorá bola implementovaná aj do právnych predpisov… viac
Stahování kabelů z Austrálie

Stahování kabelů z Austrálie

Jaké je poučení pro trh v České republice a Slovenské republice? Obrovské stahování kabelů, jenž ovlivnilo 40 000 domů a obchodů a stálo odhadem 80 miliónů australských dolarů (1.521.600.000 Kč), zaplavilo titulky novin… viac
Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Praktické užití při projektování a realizaci staveb V poslední době je kladen stále větší důraz na požární bezpečnost osob a majetku. V souvislosti s tím je přijímána řada nových předpisů a norem a vznikají… viac